Image Alt

Общи условия

  -  Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Политика на поверителност и защита на личните данни, можете да видите по-надолу.

Политика за използване на бисквитки, можете да видите по-надолу.

1. ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване, съгласно които търговецът „Май Нейлс” ЕООД предоставя услуги по обучение на Потребителите/клиентите си както посредством интернет страницата academy.kodiprofessional.bg, така и в Учебния център.
 2. „Потребител“ е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн страницата academy.kodiprofessional.bg, или е записан в който и да е от обучителните курсове на KODI Professional Academy.
 3. „Услуги“ са всички действия, осъществявани от „Май Нейлс” ЕООД по повод обучението, провеждано от нас.
 4. „Онлайн сайт“- Настоящият уебсайт www.academy.kodiprofessional.bg цели да информира посетителите за марката и за провежданите от нас обучения.

2. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

2.1. Собственик на уебсайта www.academy.kodiprofessional.bg e фирма „Май Нейлс“ ЕООД, ЕИК: 203632740, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Густав Вайганд 3, ДДС номер: BG203632740, и-мейл: info@kodiprofessionail.bg, телефон: 088 9909926.

2.2. „Май Нейлс“ ЕООД администрира страницата academy.kodiprofessional.bg, намиращ се на домейн academy.kodiprofessional.bg.

2.3. „Май Нейлс“ ЕООД предоставя на клиентите си възможност:

– да се запознаят с продуктите и да осъществят покупка във физически магазин, на адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица 63, или във виртуалния магазин: www.mynails.bg

– „Май Нейлс” ЕООД предоставят на клиентите възможността да се възползват от обученията, предлагани от KODI Professional Academy.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия обвързват всички Потребители /клиенти на физическия/ виртуалния магазин на компанията, както и записалите се потребители за 1 или повече курсове на обучение, провеждани от „Май Нейлс” ЕООД.

3.2. Използването на сайта academy.kodiprofessional.bg и записването, в който и да е курсове за обучение означава, че Потребителят/клиентът се е запознал внимателно с Общите условия за ползване, изцяло се е съгласил със същите и се задължава да ги спазва.

3.3. Общите условия за ползване могат да бъдат променени едностранно от „Май Нейлс“ ЕООД по всяко време, по собствено усмотрение или ако промените са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители/клиенти. „Май  Нейлс” ЕООД ще информира за това Потребителите/клиентите си чрез актуализиране на Общите условия за ползване на интернет страницата си.

3.4. Сайтът academy.kodiprofessional.bg може да съдържа линкове към други сайтове/страници, включително към интернет магазина www.mynails.bg.  „Май Нейлс” ЕООД носи отговорност за политиката на поверителност САМО на уебсайта www.mynails.bg и www.academy.kodiprofessional.bg, които администрира. Май Нейлс ЕООД не носи отговорност за други сайтове и интернет страници, към които може да съдържа линкове.

3.5. В съдържанието на сайта academy.kodiprofessional.bg са използвани запазени знаци, лога и марки, снимки на продукти, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „Май Нейлс” ЕООД или фирмата „Май Нейлс” ЕООД е получила изрично съгласие от собственика да използва това съдържание. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на сайта, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.

4. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

„МАЙ НЕЙЛС“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата политика за поверителност има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 4.1. ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Май Нейлс” ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Всеки контролира информацията, която предоставя на www.academy.kodiprofessional.bg. Ако не желаете да споделите информацията необходима за изпращане на поръчки, сте добре дошли в нашия магазин и шоурум на адрес: гр. Пловдив, бул. Свобода 69, където ще бъдете обслужени без необходимост от предоставяне на лични данни.

4.2 ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За обработването на данните Ви, както това е описано по-долу, „Май Нейлс” ЕООД се базира на следните правни основания:
• Изпълнение на договор: За да може регистрираният потребител/курсист да получи поръчките си или да се обучава и да получи диплома за завършен курс, е необходимо обработването на личните данни, които той предоставя при регистрацията си на съответното обучение.
• Съгласие: Регистрираните потребители/курсисти трябва да изразят своето изрично съгласие за следните цели на обработването: изпращане на информационни / промоционални съобщения и, само въз основа на автоматизирана обработка, анализ на тяхното потребителско поведение (профили).

4.3 КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– При изпращане на запитване към нас, или регистрация на обучение- имената Ви; електронния Ви адрес;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, телефон, адрес за фактура, адрес за доставка; 
– За издаване на фактура и обработването й – имената Ви или данните на Юридическото лице, за което искате фактура, адрес за фактура, данни за покупката- за целите на вашето обучение и сертифициране при завършен курс: имена, ЕГН, адрес, данни за завършеното обучение
– Когато споделяте информация за продукти със своето семейство и приятелите си, изпращате продукти за подарък, или каните някого да се присъедини към вас в наши форуми, „Май Нейлс„ ЕООД може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

4.4 ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на функционирането на платформата  www.academy.kodiprofessional.bg, включително за следните цели:

 •   регистрация и сертифициране на обучаващи се при нас курсисти;
 •   счетоводни цели;
 •   защита на информационната сигурност;
 •   статистически цели за подобряване на платформата;
 •   изпращане на информационни съобщения, съобщения за подобряване и индивидуализиране на услугата, чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са интерес за Вас;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 •   законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 •   ограничение на целите на обработване;
 •   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 •   точност и актуалност на данните;
 •   ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 •   цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 •   изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

4.5. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

За данните, необходими за обслужването на всяка от посочените по-горе цели на обработка и в рамките на компетентностите на всеки получател, получателите на данните на регистрирания клиент-потребител са или могат да бъдат:
– Компетентните служители на „Май Нейлс” ЕООД;

 • Данъчните власти и банкови органи в случай на одит;
 • Фирмата, която предоставя CRM услуги и обработва данните на регистрираните потребители-клиенти като обработваща данни от името на „Май Нейлс” ЕООД, съгласно нашите инструкции и указания.
 • Външни сътрудници, които предоставят интернет услуги, съхранение и управление на поръчки, куриерски услуги, или групова доставка на продукти, услуги по установяване на продукти и анализ на данни от покупки, на които се предават, при строги ограничения и процедури, необходимите данни за изпълнението на техните задължения. Тези фирми използват предоставените им данни съгласно условията за ползване и само съобразно указанията на „Май Нейлс” ЕООД.

4.6 ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Всеки регистриран потребител/курсист, като субект на данните, може по всяко време да упражни правата си, предвидени в Общия регламент за защитата на данните 679/2016 и националното законодателство, и по-специално:

i) правото на информация и достъп до данните, обработвани от „Май Нейлс” ЕООД;

ii)правото на ограничаване на обработването на данните му;

iii) правото на корекция, или изтриване на част или на всички (право на забрава) лични данни;
iv) правото на възражение, т.е. да се противопостави на обработването на личните му данни и;
v) правото на преносимост на данните му;

(2) Упражняването на горепосочените права може да стане:
– с подаване на молба на електронен адрес info@academy.kodiprofessional.bg

За правото на преносимост на лични данни, дружеството дава възможност на регистрираните потребители/курсисти да получат личните им данни и/или да ги предадат на друг администратор, като подадат писмено искане на електронен адрес.

Всеки регистриран потребител-клиент е уведомен, че има право да оттегли съгласието си за обработка на данните му в  www.academy.kodiprofessional.bg  чрез изпращане на съобщение чрез формата за контакт на сайта ни:  https://academy.kodiprofessional.bg/kontakti/ или на електронен адрес info@academy.kodiprofessional.bg.

  
В случай на упражняване на някое от горепосочените права на регистрирания потребител-клиент, „Май Нейлс” ЕООД, ще предприемем всички възможни мерки за удовлетворяване на искането в рамките на 1 /една/ седмица от подаването му. В този случай регистрираният потребител-клиент се уведомява, че необходимият минимум от личните му данни ще бъде запазен, за да се защитят законните интереси на фирмата.

4.7 СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

5.НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

5.1. Чрез банков превод по следната сметка:

Unicredit Bulbank

BIC: UNCRBGSF

Банкова сметка: BG72UNCR70001522347620

Ученикът се записва на желания курс след постъпване на плащането за курса.

6.ДРУГИ УСЛОВИЯ

6.1. „Май Нейлс” ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето, изчерпването или ограничаването на продуктите и услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта academy.kodiprofessional.bg

6.2. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, Потребителят/клиентът има право да отправи спорните въпроси към сътрудник на „Май Нейлс” ЕООД на посочените контакти за кореспонденция.

6.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, за всички неразрешени спорове, включително породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяване към нововъзникнали обстоятелства, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

6.4. „Май Нейлс” ЕООД  има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, в случай, че Потребителят/клиентът с действията си накърнява доброто име на „Май Нейлс” ЕООД , нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

6.5. Всеки Потребител/клиент има право да сподели становището си по отношение на настоящите общи условия за ползване чрез изпращане на електронно съобщение до „Май Нейлс” ЕООД  на посочения електронен адрес: info@academy.kodiprofessional.bg

7. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕЖДАНО ОТ „Май Нейлс” ЕООД

7.1. „Май Нейлс” ЕООД  провежда специализирано обучение, съобразено с всички професионални стандарти в областта на маникюра, педикюра и ноктопластиката, в рамките на школата KODI Professional Academy.
7.2. Занятията се провеждат в наети за тази цел зали или в учебните центрове на „Май Нейлс” ЕООД по предварително определен график.
7.3. Обучението може да бъде разделено на курсове, като учебната такса за всеки курс се определя предварително и не може да се променя след започване на курса и преди приключването му. Всяко обучение се заплаща отделно като пълният размер на таксата трябва да бъде внесен поне 1 ден до започването на съответния курс, а цената включва и всички необходими материали за провеждането му. При предварително записване и плащане за повече от 1 обучение се ползва отстъпка. Плащането се извършва преди началото на курса, като място за курсиста се счита запазено само след заплащане на капаро в размер на 50% от таксата за съответния курс. Капарото за курсове на обща стойност до 100/сто/ лева не подлежи на връщане в случай на отказ от участие на курсист, в случай, че отказа от курса е постъпил най-малко 48 часа преди започването на курса. При отказ от обучението по време на курса от страна на курсист, таксата за обучението не се възстановява.  

7.4. Всеки един курсист, записал се на практическа част от курса, е длъжен да се погрижи за осигуряването на модел, върху който да практикува. Организаторът „Май Нейлс” ЕООД може да съдейства в случай на затруднение с процеса от страна на курсист, но не е задължен. 
7.5. След края на обучението в ниво начинаещи „Май Нейлс” ЕООД провежда теоретичен и практически изпит и курсистите, положили успешно изпитите, получават дипломи.
7.6. Курсист, който не се е явил на повече от 20% от учебните часове, няма да бъде допуснат до изпит, освен ако усвои пропуснатия материал за своя сметка като се съобрази с текущия график и ангажираността на преподавателя.
7.7. При отказ/неявяване на курсиста на записано обучение, „Май Нейлс” ЕООД предоставя възможност на курсиста да се включи в следващ курс в рамките на три месеца. След изтичането на срока курсистът губи това право и платените до този момент такси не подлежат на връщане. При всички случаи на пълен отказ на записан курсист от участие в обучение, платеното капаро не подлежи на връщане, а с оглед параметрите на конкретното обучение, страните могат да се споразумеят каква част от пълната цена на курса/модула да се възстанови на отказалия се курсист.
7.8. Курсист, неявил се или непокрил изискването за успешно приключване на обучението, има възможност в рамките на три месеца да се яви на изпит и да покрие необходимите изисквания. След изтичането на срока курсистът губи това право.
7.9. При повторно явяване на финален изпит за теория и практика за съответен модул, се заплаща такса от курсиста в размер на 20 лева с ДДС – изпит теория и 50 лева с ДДС – изпит практика.
7.10. При желание на курсиста за провеждане на допълнителни часове за теория и практика за съответно обучение се заплаща такса от курсиста в размер на 20 лева с ДДС за астрономически час.

7.11. „Май Нейлс” ЕООД си запазва правото да отстрани курсист при системно нарушаване на реда и дисциплината на учебния процес, при извършване на противозаконни прояви, при застрашаване сигурността на преподавателя или останалите курсисти и при преднамерено нанасяне на щети върху имуществото на фирмата и на клиентите.
7.12. При установяване на някое от горепосочените нарушения и при отстраняване на курсист по решение на „Май Нейлс” ЕООД, платената от курсиста сума не се възстановява.
7.13. Курсистът се задължава да не разпространява, преотстъпва, отдава под наем или продава учебните материали, предоставени му от обучителите на марката KODI Professional, както и материали, разработени въз основа на проведеното обучение, които са интелектуална собственост на „Май Нейлс” ЕООД.

Подробна информация за правата си потребителят може да намери на интернет страниците на Комисия за защита на потребителя и Комисия за защита на личните данни.

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел. 02/91-53-518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02/933 05 65

факс: 02/988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Moжeтe дa ce инфopмиpaтe oщe зa Baшитe пpaвa нa :

– Интepнeт плaтфopмa зa peшaвaнe нa пoтpeбитeлcĸи cпopoвe (OPC) нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия (EK) cъглacнo Peгyлaция Nо 524/2013 нa EC -wеbgаtе.ес.еurора.еu/оdr/mаіn/іndех.сfm

8. COOKIES И ДРУГИ

8.1. Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност, да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които ние използваме на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

8.2. Типовете бисквитки, които се използват от нас

Интернет страницата използва бисквитки, за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:

– Рекламни бисквитки, които Ви позволяват да получавате оферти от нас на интернет страници на външни партньори;

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

“Май Нейлс” ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.